Kromatografija

Ukoliko želite kromatografske kolone , predkolone i potrošni materijal za pripremu uzoraka , sve vam može ponuditi član grupacije Kefo, Kemomed d.o.o., koji je zastupnik američkog proizvođača kromatografskog materijala, Phenomenex.

Gas chromatography
Liquid chromatography
NMR/EPR
Sample preparation
Syringes
Thin-layer chromatography
Vials
Sortiraj
Izberi pogled
Prikaži na stranu

RUBBER BULB

SPRAYERS, HEAD, NS 19/26

TEST TUBE, CAP. ML 12 NS 19/26